Història de l'Art

Assignatura de modalitat de Segon de Batxillerat Humanístic i Social
Professor: Emilio Peiró