Cursos que afecten a diferents nivells d'ESO i/o Batxillerat.

Entorn moodle per veure la documentació per l'avaluació per competències

Clau d'inscripció: pc

Matèria de Cultura i Valors Ètics per al curs 2018-19, cursos de 1r, 2n i 3r d'ESO

Espai reservat per contestar enquestes de l'alumnat.

Curs promogut pels Mossos d'Esquadra per informar a l'alumnat sobre els perills d'Internet, a través de tutoria entre iguals (alumnes ho expliquen a alumnes).

Curs USEE - Rosa Escarrer